Σάββατο 2 Απριλίου 2011

Σε μια ζωή με φόβο
αφέσου θεού
ως βουνό που γδικιέται

Δεν υπάρχουν σχόλια: