Δευτέρα 3 Αυγούστου 2009

Θεoύ μπρατίμια

Θες δε θες, μαζί
θα σουρνόμαστε
με νώτα αφύλαχτα

νεφέλη ζητήσαμε
μ’όλους τους εξαρτημένους
θεού μπρατίμια

με το στόμα να κακοζωγραφίζουν
μόναχοι

Δεν υπάρχουν σχόλια: